บอร์ดกสทช.ผ่านหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 900/1800 MHz

บอร์ดกสทช.ผ่านหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 และ 1800 เมกะเฮิร์ตซ ที่จะใช้ในการประมูลคลื่นความถี่ฯ ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กล่าวว่า บอร์ดกสทช. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ (MHz) และ ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.ด้านกิจการโทรคมนาคม และให้นำร่างประกาศดังกล่าว พร้อมทั้งข้อสังเกตต่าง ๆ ของกรรมการ กสทช. นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป ทั้งนี้ กสทช.มีเงื่อนไขถ้ามีการออกประกาศสรรหา กสทช. ออกมาให้สำนักงาน กสทช. ทำหนังสือขอหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า กสทช. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามบทเฉพาะกาลมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่ ซึ่งตามแผนคาดว่าน่าจะประกาศหลักเกณฑ์การประมูลได้ในเดือน ม.ค.2561 และน่าจะเปิดให้มีการประมูลได้ในเดือน พ.ค.2561 ซึ่งคาดว่าจะออกใบอนุญาตได้ในเดือน มิ.ย.2561
สำหรับสาระสำคัญของร่างประกาศดังกล่าว คือ คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ มีการประมูล 1  ใบอนุญาต ขนาดคลื่นความถี่ 5 เมกะเฮิร์ตซ มีอายุใบอนุญาต 15 ปี ราคาขั้นต่ำการประมูลอยู่ที่ 37,988 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่กำหนดตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 31/2558 ที่กำหนดให้นำราคาสุดท้ายของการประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ ในปี 2558 มาคำนวณเป็นพื้นฐานที่เป็นอัตราส่วนเดียวกัน ในส่วนของการเคาะราคาจะเพิ่มขึ้นรอบละ 0.2% ของราคาขั้นต่ำ คิดเป็น 76 ล้านบาท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

  • November 9, 2017
  • news
  •   no tag
  • Comments Off on บอร์ดกสทช.ผ่านหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 900/1800 MHz