สุนัขหรือแมวกัด ข่วน รีบฉีดวัคซีนทันที

กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนหากถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน ให้รีบล้างแผล หาหมอ ฉีดวัคซีนให้ครบ ไม่ต้องรอขังสัตว์ดูอาการ10 วันหรือรอจนสัตว์เสียชีวิต โรคพิษสุนัขบ้าไม่สามารถรักษาได้ เป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย แต่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์การติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในปี พ.ศ.2558 มีแนวโน้มพบมากขึ้น จากปัญหาการฉีดวัคซีนในสัตว์ครอบคลุมต่ำกว่าร้อยละ 80 ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้นเป็น 14 รายดังนั้นในปี พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ไข ทำให้ในปี 2560 ตั้งแต่มกราคม-พฤศจิกายน จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงเหลือ 8 ราย ทั้งนี้ เพื่อให้ การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน เตรียมนำเรื่องการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าบูรณาการการทำงาน ในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพระดับอำเภอ (District Health Board : DHB) ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ระบุผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สาเหตุจากถูกสุนัขกัด ข่วน พบทั้งสุนัขที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งการกระจายตัวของการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีความสัมพันธ์กับการพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในคน ส่วนใหญ่พบที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าไม่สามารถรักษาได้ ผู้ป่วยที่แสดงอาการมักเสียชีวิตทุกราย แต่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี
“หลังจากถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน ให้รีบล้างแผล ใส่ยา หาหมอ ฉีดวัคซีนให้ครบ และการเพิ่มภูมิคุ้มกันตามนัด โดยไม่ต้องรอขังสัตว์ไว้ดูอาการครบ 10วันหรือรอจนสัตว์เสียชีวิต ซึ่งการดูแลและปฏิบัติตน ที่ถูกต้องจะช่วยให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้” นายแพทย์เจษฎากล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

  • November 9, 2017
  • health news
  •   no tag
  • Comments Off on สุนัขหรือแมวกัด ข่วน รีบฉีดวัคซีนทันที