เกษตรกรค้านยกเลิกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ตัวแทนเกษตรกรหลายเครือข่าย ร้องรัฐขอใช้สารเคมีเกษตร จำพวกสารกำจัดศัตรูพืชและกำจัดแมลงอย่างไม่มีเงื่อนไข ให้เหตุผลหากเลิกใช้จะทำให้สูญเสีย รายได้ถึง 3แสนล้านต่อปี

นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย แถลงว่า ได้รวบรวมรายชื่อเกษตรกรกว่า 30,000 รายจากทั่วประเทศ เพื่อคัดค้านการให้ยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชพาราควอต ไกลโฟเสด และสารกำจัดแมลงศัตรูพืช คลอร์ไพริฟอส โดยขอให้มีการใช้ต่อไปอย่างไม่มีเงื่อนไข เพราะเป็นสารเคมีที่เกษตรกรใช้ในการผลิตมายาวนานกว่า 50 ปีแล้ว และยังไม่มีผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง

โดยระบุว่าหากเกษตรกร ไม่ใช้สารเคมีเหล่านี้จะเกิดผลกระทบรุนแรง เนื่องจากทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและจะทำให้สูญเสียรายได้เนื่องจากผลผลิตลดลงคิดเป็นมูลค่าถึง 3แสนล้านบาทต่อปี

โดยสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยและสมาคมเกษตรกรเครือข่ายได้ ชี้แจงข้อเท็จจริงมาอย่างต่อเนื่องและทำหนังสือทบทวนไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการวัตถุอันตรายกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข และได้เข้ายื่นหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผ่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ซึ่งจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ ซึ่งได้รับแจ้งเบื้องต้นว่าตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขที่เสนอให้มีการยกเลิกการใช้สารเคมีเกษตรทั้ง 3ชนิดนั้นยังไม่มีการสรุปอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้

พร้อมกันนี้เตรียมรวบรวมรายชื่อเกษตรกร 50,000 รายชื่อคัดค้านผลวิจัยของนักวิชาการและกลุ่มเอ็นจีโอที่เสนอให้ยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิดนี้ด้วย เนื่องจากเป็นการบิดเบือนข้อมูลและทันทีที่มีการเผยแพร่ผลวิจัยก็ทำให้สารเคมีทั้งสามชนิดปรับราคาขึ้นเป็นเท่าตัว.-สำนักข่าวไทย

  • January 26, 2018
  • news
  •   no tag
  • Comments Off on เกษตรกรค้านยกเลิกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช